Logistiek park Dordtse Kil IV krijgt ‘ja’ van rechter

De Raad van State geeft goedkeuring aan de komst van logistiek bedrijvenpark Dordtse Kil IV.

Ook de aanpak van het knooppunt A16/N3 stuitte niet op bezwaren van het juridisch orgaan. De gemeente Dordrecht kan daardoor beginnen met de ontwikkeling van het nieuwe logistieke bedrijventerrein op de Westelijke Dordtse Oever. Rijkswaterstaat start met de aanpassing van de aansluiting A16/N3 wat de bereikbaarheid moet verbeteren.

Start

‘Op een enkel onderdeel moet het bestemmingsplan Dordtse Kil IV nog worden aangepast, maar dat staat de start niet in de weg’, aldus de gemeente. De plaatselijke overheid wil met Dordtse Kil IV de stad nog verder versterken door nieuwe bedrijven en zo nieuwe banen aan te trekken. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet richting de vierduizend extra arbeidsplaatsen in Dordrecht.

Samen met de Provincie Zuid-Holland, het Rijk en Havenbedrijf Rotterdam wordt ruim 150 miljoen euro gestoken in de ontwikkeling van het bedrijventerrein, de verbetering van de infrastructuur en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen op de Westelijke Dordtse Oever. Dordtse Kil IV krijgt een eigen ontsluiting via de naastgelegen rijksweg, zodat het optimaal bereikbaar is. Tevens is volop ruimte voor duurzame initiatieven.

Doorstroming

Rijkswaterstaat gaat de doorstroming van het knooppunt A16/N3 aanpakken door de aanleg van een nieuwe oprit van de autoweg N3 naar de snelweg A16 (in zuidelijke richting) en het aanpassen van andere op- en afritten. Na de zomer gaat aannemer Boskalis van start. De voorbereidingen, zoals het kappen van bomen en het verplaatsen van een hoogspanningsmast, zijn de afgelopen maanden al uitgevoerd.

De gemeente Dordrecht zorgt voor de aansluiting van het nieuwe bedrijvenpark op de A16 en voor een nieuwe ontsluitingsweg die de Dordtse zeehaven verbindt met Dordtse Kil I, II, III en het nieuwe logistieke park. Na de zomervakantie start de gemeente met de aanbesteding.

Westelijke Dordtse Oever

Het nieuwe bedrijventerrein maakt onderdeel uit van de Westelijke Dordtse Oever. Het is een veelzijdig en uitgestrekt bedrijvengebied tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel, met een uniek maritiem, logistiek en duurzaamheidsprofiel. Met 700 hectare, 750 bedrijven en ruim 14.000 arbeidsplaatsen is dit het grootste bedrijventerrein van de regio Drechtsteden. Het vormt tevens een belangrijke banenmotor.

Bron foto: gemeente Dordrecht

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*